แผงเสาอากาศ DIGITAL TV Thaisat TD-9 E
จานดาวเทียม PSI 1.7 แบบฟิกซ์ (4 ชิ้น)[คอเล็ก, เสา 1.5 นิ้ว]
ชุดจานดาวเทียม PSI 1.5 SW (ชิ้นเดียว)+ X1+ S2 HD
ชุดจานดาวเทียม PSI 1.5 SW (ชิ้นเดียว)+ X1+OK-X
Rec. Gmmz mini Sky
ติดตั้งจาน Ku-Band PSI 60 cm. + PSI OKX
ติดตั้งจาน C-Band 1.5 cm. + Rec. PSI S2HD
ติดตั้งจาน C-Band 1.5 Psi + Rec.Psi Okx
แผงเสาอากาศ DIGITAL TV SAMART รุ่น U5E (สำหรับภายนอก)
Gmmz HD Wise
WIDE BAND BOOSTER DBY DA-124
WIDE BAND BOOSTER DBY DA-120
dByPC-16
dBy PC-20
dBy AC-20
Ms ID-516B + supply
Ms ID-316B
Ms ID-316B
MS ID- 216B
Ms ID-912B + supply
Ms ID-512B + supply
MS ID 312B
ID-MS 212B
MsID-68C + supply
MsID-5x8
MULTI SWITH 4x8 DBY MS-48
Ms ID-48C + supply
MS ID-3x8
MULTI SWITH 2x8 DBY MS-28
Ms ID2x8 ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
MULTI SWITH 9x6 IDEASAT ID-96B + ADAPTOR
Ms ID-66C + supply
MS ID-64C + supply / Ideasat
MULTI SWITH 4x6 DBY MS-46 + ADAPTOR
MULTI SWITH 4x6 DBY MS-46
Ms ID-5x6 /Ideasat
Ms ID-5x4 Ideasat
ID-46C +supply Ideasat
ID-MS 2x6 ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
MS ID 3x6
MULTI SWITH 4x4 DBY MS-44 + ADAPTOR
MS Ideasat ID-44C + supply
MS Ideasat ID-44C ไม่มีsupply
MS Ideasat 4x4 ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
MS ID MS 3x4
MULTI SWITCH 3X4 9SAT (รองรับเสาอากาศทีวีดิจิตอล)
MULTI SWITCH 2X4 PSI (แยก 2-4 จุดอิสระ)
ID-0/22K
Receiver IPM UP SD (พม่า:กล่องสีเขียว)
RECEIVER PSI OKX OTA (โอเคเอ๊กซ์)

    
Sitemap หมวดหมู่